Rowena-罗伊娜

以前是是只熊,现在太累啦
爱还是会爱的可是饭圈再见
抱着志宏安静的饭凯源鑫鑫
好好学习努力画画写写手帐
努力终有回报

教程——Lofter文字版块手动插入BGM

m

June:

轻轻:

mark

  
  

☕|梦冷诺|🌙:

  
   

Antares:

   
   
   
    
    
    

研究了下Lofter发文/图/音乐版块的特点,发现发文无法配BGM,而纯音乐版块则不能有标题,故简单介绍如何在文字编辑版块手动插入虾米播放器,特别简单,而且特别实用,虾米播放器能找到一般需要的大多数歌曲,官方有代码,Lofter载入也比较快。

    
    
    
    
    
    
    

因为之前我自己也不会,估计好多人也在找这个教程,造福下大众:)

    
    
    
    
    
    
    


    
    
    
    
    
    
    

1. 打开虾米官方网址:主页

    
    
    
    
    
    
    

    下拉网页,找到最底部的“虾米播播”,点击进入

    
    
    
    
    
    
    

    如图,红框圈出:

    
    
    
    
    
    
    

    
    
    
    
    
    
    

懒得找的同学戳这里:虾米播播

    
    
    
    
    
    
    


    
    
    
    
    
    
    

2.进入虾米播播页面之后,找到“歌曲播放器”选项,进入

    
    
    
    
    
    
    

 

    
    
    
    
    
    
    3. 在搜索框检索你需要的歌曲:

    
    
    
    
    
    
    


    
    
    
    
    
    
    


    
    
    
    
    
    
    

4. 点击被检索出来的歌曲后面那个【code】按钮:

    
    
    
    
    
    
    

    
    
    
    
    
    
    


5. 进入之后直接复制代码:

    
    
    
    
    
    
    

    
    
    
    
    
    
    


    
    
    
    
    
    
    

6. 打开发文框,点击HTML按钮:

    
    
    
    
    
    
    

    
    
    
    
    
    
    

7. 插入刚才复制好的代码:

    
    
    
    
    
    
    


    
    
    
    
    
    
    

注:换行插在<p>和</p>之间就可以

    
    
    
    
    
    
    


    
    
    
    
    
    
    

8. 弄好了:

    
    
    
    
    
    
    

    
    
    
    
    
    
    

 
——

    
    
    
    
    
    
    

简单易学,但至今未能找到不单独点开网页就可以看到播放器的方法,知道的同学请教给我啊谢谢:)

    
    
    
    
    
    
    


    
    
    
    
    
    
        
    
    
   
   
  
 
评论
热度 ( 222 )
  1. TE · 世界最强联盟Rowena-罗伊娜 转载了此文字
  2. 烦躁游泳池R 转载了此文字
    lofter插音乐教材
  3. Rowena-罗伊娜June 转载了此文字
    m
  4. June轻轻N.R 转载了此文字

© Rowena-罗伊娜 | Powered by LOFTER